Lån till tomtköp – för dig som vill köpa tomt!

Jaså minsann, du vill köpa tomt säger du? Kanske är det en liten instagramvänlig strandtomt du suktar efter, eller en skogstomt om du gillar skräckfilmsaura (säg EN skräckfilm som inte utspelar sig i ett hus i skogen, I'll wait). Som du troligtvis redan vet vid det här laget är tomtköp ett inte så litet steg att ta – och det finns mycket att tänka på – oavsett om du ska bygga hus själv eller bara är sugen på att ha lite mark att hänga på (vem behöver bygga hus på tomten när man lika gärna kan tälta, liksom).

Oavsett anledning behöver de flesta låna pengar till tomtköpet. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om att köpa tomt och att ta tomtlån.

Varför köpa tomt?

Ja, varför inte? Att köpa en tomt kan vara en god investering, antingen för att bygga ett eget hus eller som ett långsiktigt sparande. Det ger dig dessutom möjlighet att utforma din egen livsmiljö från grunden.

Vad är ett tomtlån?

Ett tomtlån är ett lån som är till för dig som vill köpa en tomt, helt enkelt. När man pratar om tomtlån pratar man oftast om ett helt vanligt privatlån. När du väl ska börja bygga kan tomtlånet omvandlas till ett byggnadslån – vilket innebär att lånet utökas för att även täcka kostnaderna för själva byggprocessen.

Hur mycket kostar det att köpa tomt?

Priset på en tomt kan variera kraftigt beroende på dess läge, storlek och andra faktorer som infrastruktur och tillgänglighet. Det är därför viktigt att göra en ordentlig marknadsanalys och budget innan du går vidare.

Kan jag ta ett vanligt bolån för att köpa en tomt?

Nä, idag finns det ingen bank i Sverige som kommer ge dig ett vanligt bolån om du vill köpa tomt. När du tar ett bolån vill banken att du ska lämna bostaden som säkerhet för lånet. Banken godtar inte en obebyggd tomt som säkerhet då detta utgör en för stor risk för banken.

När huset väl har byggts klart kan du dock ta ett bolån som då dessutom kan betala för ditt eventuella privatlån.

Olika sätt att låna till tomt

De flesta behöver låna pengar för att kunna köpa tomt. Det finns flera olika sätt att finansiera ditt tomtköp:

1. Byggnadskreditiv eller byggnadslån till tomtköp

Om du planerar att bygga hus direkt efter att ha köpt tomten kan ett byggnadskredit, även känt som byggnadslån, vara ett alternativ både för att finansiera själva tomtköpet och byggnationen. Detta är ett lån där banken gradvis betalar ut pengar allteftersom byggprocessen framskrider. Alltså: Istället för att få hela lånebeloppet utbetalt direkt, få du tillgång till en kredit som du kan använda allteftersom. Då betalar du dessutom endast ränta på den del av krediten som du faktiskt utnyttjar.

Om du vill ta ett byggnadslån där även själva tomtköpet ska ingå i lånet behöver du börja bygga på tomten kort efter det att du har köpt tomten.

När måste man börja bygga på tomten?

Om du tar en byggnadskredit för att finansiera tomtköpet måste du börja bygga inom två år från det att du fått tillgång till ditt bygglån. Huset måste dessutom vara klart inom fem år.

Vad krävs för att få ett byggnadslån?

Utöver vanliga krav så som åldersgräns, kreditvärdighet och stabil inkomst, ser processen ungefär ut såhär:

 1. Förberedelse: Innan lånet beviljas måste du ofta presentera detaljerade byggplaner, kostnader och tillstånd. Du måste även ha bygglov från kommunen.
 2. Beviljande och utbetalning: När lånet är beviljat får du tillgång till en kredit som du kan använda för olika delar av byggprojektet. Utbetalningarna sker ofta i omgångar.
 3. Kontantinsats: När du tar ett byggnadskreditiv brukar banken kräva att du lägger en kontantinsats på 20 procent.
 4. Omvandling till bolån: När bygget är färdigt och fastigheten är klar för inflyttning omvandlas bygglånet ofta till ett vanligt bolån. Detta sker efter en värdering av fastigheten.

2. Ta privatlån för att köpa tomt

Ett annat alternativ är att ta ett privatlån, också känt som blancolån, där du lånar pengar utan säkerhet. Då kan du få låna upp till 600 000 kr. Om ni dessutom är två personer som lånar tillsammans kan ni få låna upp till 1 200 000 kronor. Exakt hur mycket ni får låna beror på era ekonomiska förutsättningar och er kreditvärdighet. Detta kan vara ett klokt val om du ännu inte bestämt dig för när du ska börja bygga hus på tomten.

Kontantinsats för tomtköp med privatlån

Om du planerar att ta ett byggnadskreditiv, eller byggnadslån, i ett senare skede, och har tagit ett privatlån för att finansiera själva tomtköpet kan du räkna det privatlånet som kontantinsats för ditt byggnadslån.

Viktigt att jämföra lån när du ska köpa tomt

Eftersom privatlån och byggnadslån har högre ränta än ett bolån är det extra viktigt att jämföra lån och långivare innan du ansöker, istället för att enbart ta första bästa. På så sätt kan du hitta det tomtlån som passar dig bäst. Du kan smidigt jämföra lån via olika låneförmedlare.

Vad krävs för att få låna till tomt?

För att få lån till tomtköp krävs ofta:

Banken kommer också att göra en värdering av tomten för att se hur mycket de är villiga att låna ut.

Hur mycket pengar får jag låna till tomt?

Om du tar ett privatlån för att finansiera tomtköpet kan du låna upp till 600 000 kr. Om ni dessutom är två personer som lånar kan ni låna upp till 1.200 000 kronor.

Tänk på detta om du ska köpa tomt och låna pengar

Innan du bestämmer dig för att köpa en tomt och ta ett lån bör du också tänka på:

 • Markundersökning: Se till att en grundlig markundersökning genomförs så att det inte finns några dolda problem som kan bli dyra att åtgärda senare.
 • Planbestämmelser: Kontrollera om det finns några planbestämmelser eller servitut som kan påverka vad du får göra med tomten.
 • Bygglov: Om du ska ansöka om ett byggnadslån måste du se till att du har fixat bygglov innen du ansöker och innan bygget och renoveringen kan ta fart. Du ansöker om bygglov hos kommunen.
 • Ränteförändringar: Tänk på att räntan på ditt lån kan ändras, vilket kan påverka din månadskostnad.
 • Jämför lån: Det är alltid bra att jämföra lån och långivare innan du ska ta ett lån. På så sätt kan du hitta lånet som passar dig bäst och som har bäst villkor.

Låna till tomtköp – en nätt liten sammanfattning:

Att köpa tomt är en stor investering som kräver noggrann planering och finansiering. Det finns flera olika lån att välja mellan, och det är viktigt att du förstår villkoren och riskerna innan du skriver under några papper. Gör din läxa, prata med din bank och ta hjälp av experter om du är osäker. Det är ett stor beslut, men med rätt planering och finansiering kan det också vara början på något mycket spännande.

Vanliga frågor och svar om tomtlån

Kan man låna till tomt?

Ja, det går att låna pengar för att köpa en tomt. De vanligaste alternativet är att använda ett privatlån (blancolån). Om du planerar att bygga på tomten snart, kan du också överväga ett byggnadslån.

Vad innebär ett tomtlån?

Termen “tomtlån” är egentligen inte en standardterm i finansvärlden. I vanliga fall skulle man använda antingen ett privatlån eller ett byggnadslån (förutsatt att du ska bygga på tomten).

Hur kan man finansiera en tomt?

Flera alternativ finns vid köp av tomt:

 1. Privatlån: Ett lån utan säkerhet som kan användas om du vill låna till tomtköp.
 2. Utökat bolån: Om du redan äger en fastighet kan du utöka ditt nuvarande bostadslån.
 3. Byggnadslån: Om du planerar att bygga på tomten direkt kan du ansöka om ett byggnadslån som täcker både tomt och bygge.

Hur mycket kontantinsats behöver jag vid köp av tomt?

För privatlån (som ibland används för tomtköp) krävs ingen kontantinsats. Om du däremot tar ett byggnadslån kan banken kräva en kontantinsats på vanligtvis minst 15-20% av tomtens pris.

Vilka kostnader tillkommer när man köper tomt?

Flera kostnader kan tillkomma:

 1. Lagfart: En engångsskatt som är 1,5% av köpeskillingen.
 2. Pantbrev: Om du tar lån för tomten.
 3. Mäklararvode: Om en mäklare används.
 4. Eventuella avgifter för lån.
 5. Övriga avgifter som kan vara relevant beroende på kommun och plats.

Vad är ett byggnadslån?

Ett byggnadslån, eller byggkredit, är ett typ av lån designat för att finansiera byggprojekt. Lånet betalas ut i delar allteftersom byggprojektet framskrider, och du betalar ränta enbart på den del av lånet som har använts. Efter att bygget är färdigt omvandlas byggnadslånet oftast till ett vanligt bostadslån.