Finansiering av nystartade företag

Du kanske har en fantastisk företagsidé och vill realisera den? Antagligen är det inte helt gratis, och du kanske behöver låna pengar till företaget. Du kanske Googlar, och hittar den här artikeln. Hur finansierar man nystartade företag på bästa sätt? Det finns en rad alternativ, och här belyser jag ett flertal av dessa. Var uppmärksam på att finansieringen av din dröm, eller ditt blivande levebröd kan vara riskfyllt. Den som startar ett företag kan riskera att förlora allt,  precis som för den som är proffs på hasardspel eller för den som är börsmäklare på aktiemarknaden. Detta gäller inte minst för den som satsar en stor del av sitt privata kapital, och inte minst för den som startar en enskild firma istället för ett aktiebolag.

Försök att finansiera ditt företag eller organsiation på bästa möjliga sätt. En bolagsstart är inget man ska underskatta om man ska ta det seriöst. För det första ska man göra mycket grundläggande efterforskningar. Frågor man kan ställa sig, är t.ex. om man verkligen behöver låna pengar? Väljer man att låna pengar kan det vara bra att jämföra företagslån. Det kan man göra på webbplatser som denna, genom att jämföra t.ex. räntesatser eller andra villkor. Läs gärna på kring vilka lån som har villkor som passar just er.

Man måste budgetera, se över vilka behov som finns och vad som är realistiskt. Man måste många gånger också ha en buffert då vissa saker kan bli mycket dyrare än man förväntat sig. Detta gäller inte minst byggnadsentreprenader, metallindustrier och liknande verksamheter. För den som inte vill bli småföretagare, utan gör en seriös satsning krävs tillförlitliga medarbetar och bred kompetens från t.ex. ekonomer och revisorer.

Företagets ägare brukar ta den största risken vid företagsfinansiering, både ekonomiskt och juridiskt. Stort startkapital och med rätt förmågor bland de anställda bidrar till långsiktig överlevnad. Det minskar sannorlikheten för att man behöver genomföra riskfyllda nyemmisioner eller förosaka andra problem. Framförallt, tar det tid att bygga upp ett lönsamma företag från grunden. Många gånger kan också en företagsstart finansieras på flera sätt.

Vanlig företagsfinansiering

  • Eget startkapita
  • Företagslån från storbanker
  • Företagslån från mindre kreditinstitut
  • Förskottsbetalningar
  • Rörelsekrediter
  • Krediter från leverantörer
  • Riskkaptial

Eget startkapital

Vanligtvis finns det inga bidrag för enskild firma, aktiebolag eller dylikt. Det finns undantagsfall där Försäkringskassan går in om det t.ex. rör sig om företag som startas av funktionshindrade, invandrare eller låginkomsttagare som behöver stöd med försörjningen vid uppstarten. Detta kallas för starta eget-bidrag, och går att söka om hos Arbetsförmedlingen.

De allra flesta som vill starta ett företag får inte, åtminstone inte hela företagsstarten finansierad av myndigheter eller andra organisationer. Den som har ett eget startkapital, får detta vanligtvis genom sparade tillgångar såsom lön, arv eller värdepapper. Det kan också röra sig om donationer eller åtminstone en mindre andel bidrag.

På tal om starta bidrag kontra egna intjänade pengar:

[youtube v=”bpgeLFZzeO0″ ratio=”16:9″]

Riskkapital

Lukrativa bolag med god tillväxtpotential kan finansieras med hjälp av riskkapitalbolag och affärsänglar. Detta brukar i regel också innebära att riskkapitalbolaget blir delägare i företaget. Detta kan accelerera tillväxten och få företaget att utvecklas snabbare. Detta är viktigt, inte minst för nya marknader och expansiva marknader. Riskkapitalbolag vill ofta också att företag ska ha en förmåga att växa på en internationell marknad.

Krediter och lån

Det är mycket vanligt, framförallt för vanliga småföretagare att ansöka om lån hos en storbank eller ett kreditinstitut. Det gäller både för de som vill starta ett nytt företag eller för befintliga verksamhetsägare som t.ex. vill bygga ut sin restuarang eller leasa en bil.

Träffa banken för att lösa er företagsfinansieringVanliga banklån kan vara lämpligt vid stora materiella investeringar. Hos banken ställs höga krav på låntagare, särskilt vid stora företagslån. Det ställs även krav på säkerhet och eventuella borgenärer för att de ska kunna tillbaka sina pengar. Storbanker, liksom mindre kreditinstut och låneförmedlare erbjuder olika typer av lån för olika investeringsbehov och för olika typer av bolagsägare. Banken brukar också bedöma affärsplan och budget, som ska anses vara lönsam. Detta kan också spela roll, då olika krav på säkerhet kan ställas på olika affärsmodeller. Säkerheten kan till exempel beröra företagets varulager eller annan egendom.

Goda förbindelser med kunder, partners och leverantörer kan vara en annan väg att gå. Du kan också välja att låna hos alternativa kreditinstitut såsom Froda eller Fedelta flexibla företagslån.