Aktielån – vad är ett aktielån?

Ett aktielån kan vara ett bra sätt att få lite extra avkastning. Men vad är ett aktielån och hur kan man använda sig av det? Det går vi igenom i den här artikeln.

Vad är ett aktielån?

Ett aktielån innebär att aktieägaren lånar ut de de aktier den äger till en bank. Banken i sin tur lånar ut aktierna till en låntagare. Att låna aktier kan vara bra ifall man spekulerar i att aktiekursen ska gå nedåt. Tanken är då att låna aktierna och sedan sälja dem. När aktiekursen sedan gått ned så köper man tillbaka aktierna och ger tillbaka dem. Mellanskillnaden minus avgiften för lånet blir då dennes vinst.

Fördelar med aktielån

  • Relativt riskfritt – Det kan liknas vid att sätta in pengarna på ett sparkonto. Man kan inte själv handla med aktierna men om man inte har tänkt att göra det så spelar det ingen roll. Du får en viss ränta betald till dig oavsett hur aktiekursen utvecklar sig.
  • Säkert – Eftersom banken utgör en mellanhand i affären så är det en säkerhet för dig som lånar ut aktier och för dig som lånar aktier. Du vet att det kommer gå rätt till.

Nackdelar med aktielån

  • Du behöver ha ganska många aktier – För att kunna låna ut dina aktier så behöver du ha många aktier och äga dem långsiktigt. De som är låntagare vill sällan låna enstaka aktier utan när de väl lånar så lånar de en stor summa. Därför behöver du ha ett ganska stort innehav för att kunna låna ut.
  • Du förlorar din rösträtt – När du lånar ut dina aktier så förlorar du också rätten att rösta på bolagsstämmor. Det innebär att du förlorar möjligheten att påverka företagets riktning. Vill man påverka företaget men ändå låna ut dina aktier så kan man låna ut dem under en period där inga bolagsstämmor förekommer.
  • Riskabelt för låntagaren – För att låntagaren ska tjäna pengar måste kursen falla och gör den inte det förlorar den pengar.

Ränta och avkastning vid aktielån

Den aktieägare som är den ursprungliga får en viss ränta som alltså blir dennes ersättning/avkastning för att den lånar ut sina aktier. Denna ränta står låntagaren för. Banken är mer bara en mellanhand som gör det tryggt för aktieägaren att låna ut sina aktier samt för låntagaren att låna aktier. För det tar de en liten avgift.

Som vi nämnt tidigare så tjänar låntagaren pengar genom att låna aktierna och sedan sälja dem till en högre kurs än vad denne sedan köper tillbaka dem för. Återlämnandet av aktier sker i slutet av låneperioden och då lämnas lika många aktier som lånades tillbaka.

Låntagaren kan såklart också förlora pengar. Går aktiekursen uppåt istället för nedåt så kommer låntagaren tvingas köpa tillbaka aktierna till ett högre pris för att sedan lämna tillbaka dem.

Vad gäller vid ett aktielån?

Aktielån är en process som inte så många har stött på tidigare. Därför finns det en hel del frågor om hur allt går till. Aktielån kan bli en bra affär för alla parter om det vill sig väl. Vi går igenom nedan vad som händer med din rösträtt och utdelning när du lånar ut dina aktier.

Rösträtt

Rösträtt innebär att du har rätt att rösta på bolagsstämmor. Småsparare brukar inte tycka att den är särskild viktig då de inte äger särskilt många rösträtter och därför inte kan påverka så mycket.

När du lånar ut dina aktier så avsäger man sig också sin rösträtt. Rösträtten går istället över till den person som lånar aktierna under den period som aktierna är utlånade. Låntagaren förlorar dock rösträtten ifall den gör det som är tanken med aktielån, dvs blankar aktierna (säljer i spekulativt syfte).

Utdelning

Den ursprungliga aktieägaren behåller rätten att få aktieutdelning. Det är viktigt för låntagaren att räkna med då kursen ofta går ner när man inte längre kan handla aktien och ta del av dess utdelning. Aktieägaren behåller också rätten till inlösen och att delta i emissioner.

Vill du veta mer?

Är du sugen på att fördjupa dig i aktier? Då kan det vara bra att hitta en bok, därför har jag listat de bästa aktieböckerna här.

Den artikeln är egentligen skriven av Oliver som driver digital-inkomst.se.